AED EN REANIMATIE

ADVIES

U wenst meer te weten over een
Automatische Externe Defibrillator (AED)?


In 2006 is de wetgeving inzake het gebruik van AED gewijzigd.

Voortaan kan iedereen, mits de regels te respecteren, levens redden.


In 2006 werd ik door Rode Kruis Vlaanderen aangesteld als projectleider van 'Steden en gemeenten hartveilig'.

Ik heb twee jaar het hele land (en buitenland) rondgereisd om besturen, organisaties, bedrijven en privé-personen te begeleiden bij aankoop, installatie en organiseren van reanimatiecursussen.


In 2008 verkoos ik te werken voor de de grootste AED leverancier in België en Nederland: AED Solutions.

Vanaf 2015 adviseer ik als zelfstandig consultant.


AED aan Bourgoyen 


Sinds deze zomer hangt er een

AED-toestel aan mijn huis op de hoek van de Zandloperstraat en Rodeberg aan één van de ingangen van natuurgebied Bourgoyen in Mariakerke.


Wie meer wil weten over AED,

AED-kasten en hoe leren reanimeren en defibrilleren is altijd welkom.


Adres:

Rodeberg 12 in 9030 Mariakerke


Telefoon:

0032 488 96 51 01


Mail:

aed@jandeproost.com
Reanimeren


In 2021 leerde ik een twintigtal buurtbewoners van de Zandloperstraat en Rodeberg reanimeren en AED gebruiken.

Dit zijn korte lessen waarbij iedereen leert kennismaken met reanimatie en zelf leert reanimeren.


Deze lessen gingen door in De Schuur.


In de toekomst is het bedoeling regelmatig een herhalingsles in te plannen en nieuwe mensen hierbij te betrekken.

Wenst u meer te weten over reanimatie en/of EHBO cursus, dan kan ik u op weg helpen.


Interesse?


mail me via:

aed@jandeproost.com