The art of reading


Dit project is gestart vanuit de idee om op één dag honderd boeken te laten lezen op 100 verschillende plaatsen in Gent. Alle opnames zijn instant-ingevingen geweest. 

Lezen


Je ziet ze steeds minder en minder: mensen die in een boek lezen terwijl ze onderwweg zijn. Daarom wou ik dit visueel maken met deze reportage.

Boeken


Nadien heb ik nog vele opnames gemaakt. Niet zo maar, maar met mensen de ook van boeken en lezen houden. Mensen mèt verbeelding. Die beelden wou ik maken.

En in 2019


start ik een nieuw project op. Werken hieraan mee:

Jean-Paul van Assche, Elke Dierckx, Betty Stalpaert en Katleen Van Huffel.